Sterk vekst og gode resultater

Nora Foods hadde i 2021 en sterk vekst og gode resultater, veksten fortsatte i 2022.

Vår styrke er å fremskaffe gode kvalitetsvarer til våre kunder selv i en tid med store utfordringer med uroligheter i Europa. Vi har samarbeidet godt og støttet våre kunder og har også fått bevist at vi står sterkt når det er turbulente markeder og derfor har vi også tilegnet oss nye kunder de seneste år.

Vår etablering i Toronto Canada er også en viktig milepel som viser et selskap med sterk vekst og ambisjoner for fremtiden.

Nora Foods har klare ambisjoner og vekstplaner for2023, noe som igjen vil skape vekst hos våre kunder.

Du finner hos i
Norge
Belgia
Canada
Vietnam

Organisasjonsnummer
984 242 891
Copyright © 2022 Nora Foods - All rights reserved
Laget av BK.no